Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Sbírka na Hlavní dar lásky 2021

HDL 2020 - přístavba kostela v Hranicích
Sbírka na Hlavní dar lásky 2021

Letošní Hlavní dar lásky, jak sbírku nazvali naši otcové, bude věnován sboru v Brně-Židenicích na statické zajištění kostela. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 1 756 000 Kč. Sbor v Brně-Židenicích má 600 členů a vede rozsáhlý sborový život. Je na místě jim s velikou investicí pomoci.

Ke sbírce HDL vybízíme pravidelně na velikonoční neděli, kdy si připomínáme oběť našeho Pána Ježíše Krista a radost i naději, která vychází zjeho vzkříšení. Žijme svelkou radostí i nadějí. Shromážděné dary zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem: 914200xxxx (xxxx=evid.číslo sboru)

2021_03_HDL-2021_Vyhlaseni-sbirky.pdf