Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Přehled přidělených darů 2021

Přehled darů přidělených Ústředním shromážděním Jeronýmovy jednoty v r. 2021

Přehled přidělených darů 2021
Přehled přidělených darů 2021

Farní sbor

Částka

Účel daru

0131 Škvorec 200 000 splacení překl.půjčky-zamítnutá žádost GAW
0306 Strmilov 46 200 kostel - nová přípojka vody a kanalizace 
0401 Aš 100 000 umoření dluhu z minulých let
0609 Rumburk 70 000 výměna oken na faře
0608 Nové Město pod Smrkem 26 500 oprava dveří a balkónu na faře
0906 Polička  190 000 zateplení pláště a oprava terasy na faře
1004 Horní Vilémovice 250 000 oprava fasády a věže kostela + elektroinstalace
1011 Sněžné 250 000 oprava střechy kostela
1115 Nosislav 445 000 rekonstrukce fary
1322 Šenov 350 000 kostel - rekonstrukce střechy a elektoinstalace
CELKEM 1 927 700