Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Přehled půjček a splátek fondu JTD

Církev půjčuje sborům na krátkodobé stavební akce ze svého fondu, který je nazván Jubilejní toleranční dar. Niže naleznete seznam půjček a stav fondu.

Dar se sbírá v druhé polovině října. Odesílá se do 30. listopadu. Konáme ji každoročně k výročí vydání Tolerančního patentu (1781) a je určena fondu, který poskytuje sborům bezúročné půjčky na stavební účely. Tento fond byl založen v roce 1930 a až doposud svoje poslání naplňuje. Ročně jsou poskytnuty bezúročné půjčky někdy až dvaceti farním sborům v celkové výši cca 7 mil. Kč.