Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Jak fungujeme?

Členové-ÚS-JJ-před-sborovým-domem-v-Přešticích-v-září-2020Každý sbor má svého delegáta na seniorátním shromáždění Jeronýmovy jednoty (JJ), které rozděluje 1/3 prostředků vybraných v rámci sbírky darů v seniorátu a schvaluje výroční zprávu JJ v seniorátu. 
Seniorátní představenstvo potvrzuje žádosti o finanční prostředky, připravuje podklady, doporučení a svolává seniorátní shromáždění v průběhu června.

Nejvyšším orgánem JJ je Ústřední shromáždění, které se koná každoročně počátkem září, pokaždé v jiném sboru.Ústřední představenstvo JJ se setkává zpravidla  čtvrtletně, kdy projednává žádosti o půjčky.  Každoročeně připravuje podklady pro Výroční shromáždění JJ, zejména návrh podpůrného plánu darů pro sbory ČCE.