Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Jak fungujeme?

DelegČlenové-ÚS-JJ-před-sborovým-domem-v-Přešticích-v-září-2020áta JJ z každého sboru volí sborové shromáždění. Delegáti sborů se scházejí na seniorátním shromáždění JJ, kde rozdělují 1/3 prostředků vybraných v seniorátu, doporučují větší žádosti k vyřízení pro Výroční shromáždění JJ a volí svého zástupce pro Výroční shromáždění JJ, které se koná v polovině září každého roku pokaždé v jiném sboru.
Seniorátní představenstvo potvrzuje žádosti o finanční prostředky, připravuje podklady, doporučení a svolává seniorátní shromáždění v průběhu června.Ústřední představenstvo JJ se setkává cca 1x za 2 měsíce. V případě potřeby vyřizuje žádosti korespondenčně. Připravuje podklady pro Výroční shromáždění a doporučuje žádosti o dary k vyřízení možným dárcům. Schvaluje půjčky pro sbory ČCE.