Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Jak rozhodujeme?

Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to formou darů, nebo půjček. Ve sborech leží starost o budovy a varhany na staršovstvech. Tuto činnost vykonávají všichni dobrovolně bez nároku na odměnu, kromě referentky kanceláře Jeronýmovy jednoty, která je zaměstnankyní Ústřední církevní kanceláře ČCE (ekonomické oddělení).

Shromáždění Jeronýmovy jednotyČlenové-ÚS-JJ-před-sborovým-domem-v-Přešticích-v-září-2020

Delegáta Jeronýmovy jednoty z každého sboru volí sborové shromáždění. Delegáti sborů se scházejí na seniorátním shromáždění Jeronýmovy jednoty, kde rozdělují 1/3 prostředků vybraných v seniorátu, doporučují větší žádosti k vyřízení pro ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty a volí svého zástupce pro ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty, které se koná v polovině září každého roku pokaždé v jiném sboru.

Představenstva Jeronýmovy jednoty

Seniorátní představenstvo potvrzuje žádosti o finanční prostředky, připravuje podklady, doporučení a svolává seniorátní shromáždění v průběhu června.

Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty se setkává cca 1x za 2 měsíce. V případě potřeby vyřizuje žádosti korespondenčně. Připravuje podklady pro ústřední shromáždění a doporučuje žádosti o dary k vyřízení možným dárcům. Schvaluje půjčky pro sbory ČCE.

Pro práci představenstev je určující Statut JJ a Pracovní řád JJ.