Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Ústřední představenstvo JJ k 1. 6. 2021

7. června 2021

V rámci povšechného sboru působí pětičlenné Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

Ústřední představenstvo JJ k 1. 6. 2021
7. června 2021 - Ústřední představenstvo JJ k 1. 6. 2021

Čtyři členové jsou voleni synodem, jeden delegován synodní radou

  • Mgr. Václav Hurt – předseda
  • Mgr. Marek Vanča
  • Ing. Jiří Schneider – zástupce synodní rady
  • Ing. Jiří Stehno
  • Ing Jaromír Křivohlavý