Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Ústřední představenstvo JJ k 30. 8. 2022

28. června 2022

V rámci povšechného sboru působí pětičlenné Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty

Čtyři členové jsou voleni synodem, jeden delegován synodní radou

  • Tomáš Fendrych
  • Jaromír Křivohlavý – předseda
  • Jiří Schneider – zástupce synodní rady
  • Jiří Stehno
  • Marek Vanča