Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar

15. října 2020

Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. /Mt 5,41-42/

Milé sestry a bratři,

tak jako každý rok i letos se na Vás obracíme s prosbou o Vaše dary na celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční dar, tedy JTD.

Sbírka se koná v říjnu jako připomínka Tolerančního patentu, kdy císař Josef II. dal roku 1781 našim předkům ve víře náboženskou svobodu. Svoboda víry a náboženská svoboda není samozřejmá věc. Pamatujeme na doby, kdy tato svoboda byla pošlapána a také dnes je třeba připomínat, že církve přinášejí do života společnosti mnoho dobrého a pozitivního.

Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že správu svých věcí máme ve svých rukou a k tomu patří rovněž péče o naše budovy, kostely a fary. A také se někdy najde sbor, který má odvahu pustit se do stavby nové, ať už pro bohoslužby, práci s dětmi a mládeží nebo pro sociální projekty.

Fond Jubilejního tolerančního daru slouží pro bezúročné půjčky sborům, které tyto prostředky potřebují. Je to v dnešní době malý zázrak mít možnost si půjčit peníze a neplatit nejen „nekřesťanský“, ale vůbec žádný úrok. V letošním roce byly z fondu JTD poskytnuty půjčky sborům v Libčicích nad Vltavou, Kateřinicích, Velké Lhotě, Libici nad Cidlinou a povšechnému sboru v celkové výši 2 989 743 Kč.

Při letošním ústředním shromáždění Jeronýmovy jednoty jsme měli možnost vidět, jak vybrané prostředky slouží. S vděčností a radostí jsme navštívili sbor v Přešticích, kde je postaven nový sborový dům s využitím pro bohoslužby, bydlení faráře i pro denní stacionář pro seniory. Dále jsme navštívili sbory v Merklíně a Domažlicích s nově vybudovaným kostelem. Je radost vidět nové budovy, které slouží nejen pro členy církve, ale i pro potřebné lidi v okolí a zároveň je to krásná ukázka potřebnosti církve pro občanský život v našich městech a obcích.

Děkujeme Vám za sbírku JTD v minulém roce 2019, která vynesla 579 244 Kč. Zároveň prosíme o Vaši štědrost i v letošním roce plném omezení a starostí, ale také jistoty, že jsme v Boží péči.

Výtěžek sbírky prosíme odešlete do konce listopadu 2020 na fond Jubilejní toleranční dar, číslo účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 914300xxxx (xxxx = evidenční číslo sboru).

 

S bratrským pozdravem a přáním zdraví a všeho dobrého

Jiří Schneider, 1. náměstek synodního kurátora

Jiří Stehno, člen Ústředního představenstva JJ

 

Sbirka_JTD_2020