Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Přehled přidělených darů 2022

16. prosince 2022

Přehled darů přidělených Ústředním shromážděním Jeronýmovy jednoty v r. 2022

Přehled přidělených darů 2022
16. prosince 2022 - Přehled přidělených darů 2022

Farní sbor

Výše daru

Účel

0101 Benešov u Prahy 280 000,00 rekonstrukce střechy sborového domu
0107 Libčice nad Vltavou 500 000,00 vestavba farářského bytu
0201 Brandýs n.L. 42 000,00 rekonstrukce cihlové hraniční zdi
0213 Libice n.C. 85 000,00 rekonstrukce fary
0222 Poděbrady 200 000,00 výstavba kluvovny v půdním prostoru kostela
0501 Děčín 140 000,00 oprava střechy na faře
0601 Česká Lípa 200 000,00 oprava střechy na faře - výměna střešní krytiny
0718 Vrchlabí 300 000,00 výměna kotle, oken a stabilizace části základů pod farní budovou
0903 Jimramov 281 000,00 oprava střechy na faře - výměna střešní krytiny
1115 Nosislav 444 000,00 oprava varhan
1122 Veselí 400 000,00 výměna střešní krytiny kostela
1219 Střítež n.B. 810 000,00 oprava fsády a nátěr plechové střechy kostela
1225 Vsetín - dolní sbor 500 000,00 výměna střešní krytiny kostela
1301 Bruntál 50 000,00 oprava střechy sborového domu
CELKEM 4 232 000,00