Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Sbírka na Hlavní dar lásky 2022

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Kaz 3,1

Sbírka na Hlavní dar lásky 2022
Sbírka na Hlavní dar lásky 2022

Na jednání v Horní Čermné Ústřední shromáždění JJ rozhodlo, že Jeronýmova jednota podpoří „Útočiště“ v Chrástu sbírkou Hlavním darem lásky Jeronýmovy jednoty. Prosíme, pomozte i vy. Ke sbírce HDL vybízíme pravidelně na velikonoční neděli.

V Chrástu již před časem rozpoznali, že je čas pomoci. Pomoc jejich sboru má podobu „Útočiště“ pro lidi v náročné životní situaci. Zároveň budují klubovnu pro sborové aktivity a hostinský pokoj se sociálním zařízením k farnímu bytu. Aktuální rozpočet stavby je 2 250 000 Kč. Skoro polovinu prostředků již mají. Je na nás, abychom rozpoznali, že teď je čas, kdy se můžeme a máme spoluúčastnit této krásné akce.

Shromážděné dary zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem:
914200xxxx (xxxx = evid. číslo sboru).


Vyhlášení sbírky HDL 2022